Grow with the flow

Als het aan de overheid ligt innoveren we massaal. Subsidies en innovatieprijzen vliegen je om de oren en bijzondere innovaties worden gelauwerd. Iets ontwikkelen dat vernieuwend is, dat wil iedere organisatie wel. Maar wat is de kracht van de bedrijven waarbij het allemaal vanzelf lijkt te gaan?

De technologische ontwikkelingen zitten in een stroomversnelling waardoor we de komende 20 jaar meer zullen ontwikkelen dan de afgelopen 100 jaar. Er ontstaan banen die we nu nog niet kunnen bedenken en het onderwijs en de commerciële wereld zullen een volledige turn moeten maken om te kunnen anticiperen op wat komen gaat. We zullen niet langer product- en dienstgericht moeten ondernemen, maar mens- en maatschappijgericht. Wat betekent dat ook organisatiestructuren en businessmodellen aan vernieuwing toe zijn.

Tijd voor innovatie dus
Innovatie klinkt groots, maar het betekent letterlijk, volgens Van Dale online, ’invoering van nieuwigheid’. En die nieuwigheid, daar is behoefte aan. Door de kennis die we opdoen, de nieuwe mogelijkheden door technologie, maar ook door een veranderende maatschappij, de schaarste van grondstoffen en onze aarde die het consumptiegedrag maar moeilijk kan bolwerken.

Iedereen moet deze vernieuwingsslag maken om mee te varen in de stroomversnelling en een steentje te kunnen bijdragen aan een wereld die de mens kan voorzien in zijn behoeften. Het onderwijs en het bedrijfsleven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe maak je nu deze vernieuwingsslag en ben je als organisatie in staat om te innoveren?

Inside-out
In het boek Brand-driven Innovation gaat Erik Roscam Abbing in op het belang van een duidelijke identiteit en een organisatiebreed gedragen visie om te kunnen innoveren. Zowel intern als marktgericht. Door eerst binnen de organisatie te innoveren op basis van de waarden en de visie, ontstaat een solide basis om vervolgens marktgericht te kunnen ondernemen, inspelend op de huidige ontwikkelingen. Externe innovatie benoemt hij als Innovation’s responsibility, de verantwoordelijkheid om als merk of organisatie waarde te creëren voor consumenten en gebruikers. Hierdoor is de ontwikkeling gericht op de behoeften van het publiek en niet op het ontwikkelen van producten en diensten die een behoefte moeten creëren.

Motivatie voor innovatie
Er spelen natuurlijk nog meer aspecten mee, zoals de motivatie van medewerkers. Volgens de Zelfbeschikkingstheorie van hoogleraren psychologie Deci en Ryan heeft ieder mens, naast de fundamentele fysiologische behoeften drie motivatiebehoeften die de intrinsieke motivatie bevorderen: competentie, verbondenheid en autonomie. Een organisatiebreed gedragen visie is daarvoor een goede voedingsbodem.

Kortom, organisaties met een solide en verbindende basis kunnen pro-actief ondernemen en daardoor vernieuwende producten en diensten ontwikkelen waar behoefte aan is. Bedrijven die kijken naar de concurrent en daarop anticiperen lopen eerder achter de feiten aan, moeten meer energie en tijd steken in het motiveren van medewerkers en zullen in deze ’snelle’ tijden steeds verder achter blijven.

Beginnen met bouwen
Meevaren op de stroomversnelling? Dan wordt het tijd om te bouwen aan een stevig fundament. Dat is de eerste stap naar vernieuwing waarna er nog vele zullen volgen.

--------------------------------

Bronnen:
Brand-driven Innovation

Achtergrondinformatie:
Motivatietheorie McClelland

--------------------------------

Karen de Mos
Plan2design

Origineel: http://plan2-design.blogspot.nl/2015/04/go-with-flow.html (14 april 2015)

Kim CramerComment